top of page
10750122_1629538483941127_53728047071531

 بنیانگذاردانشگاه دنیا/ پوهنتون

 مرحوم جنرال احمدعلی سنگدل, بنیانگذاردانشگاه دنیا/ پوهنتون

مرحوم جنرال احمدعلی سنگدل یکی از نظامیان برازنده‌ کشور بود که سال‌ ‌های زیادی از عمرش را وقف خدمت‌گذاری به ‌کشورش کرد. مرحوم بعد از تقاعد دوشادوش با فرزندانش، به تعلیم و تربیت فرزندان این وطن اندیشید و تلاش کرد تا با شیوه‌های مختلف، نونهالان و جوانان افغانستان را به‌ کادر های ملی، شایسته و وطن پرست، تربیت و جهت خدمت به‌جامعه تقدیم نماید. مرحوم سنگدل پوهنتون دنیا را مطابق معیار های ملی و بین المللی بادرنظرداشت نیازمندی کشور ایجاد نمود.

بعد از وفات مرحومی٬ فرزندانش که هریک تولید کننده فکر در رشد و انکشاف این پوهنتون میباشند٬ راه اش را ادامه دادند. دیدگاه‌ها و اهداف او را در منصۀ عمل تطبیق کرده و هم‌ چنان ادامه می‌دهند.

bottom of page