top of page
Peshgam Photo .jpg

تاریخچه ما

Our History

:تاریخچۀ ما

  پیشگام نخستین تلویزیون علمی و تحصیلی در افغانستان است که از آغاز سال 1394 خورشیدی توسط یک مجموعه‌ نخبه و اهل علم به‌ رهبری دکتور جاوید سنگدل جوان متعهد٬ متخصص و وطن ‌دوست تهداب گذاری و به تاریخ 12 جولای 2016 میلادی در سال 1395 خورشیدی به نشرات رسمی خویش آغاز نموده است.

اندیشه‌ٔ ایجاد چنین تلویزیونی بیش از دوازده سال پیش، به‌ وسیله‌ی دکتور جاوید سنگدل رییس دانشگاه یومف سویس و یکی از دانشمندان جوان و با احساس افغانستان، در نتیجه‌ی یک تحقیق ژرف و همه جانبه به‌وجود آمده است.

طرح ایجاد این شبکه در یک نشست علمی در جمع استادان و متخصصین اروپایی با رویکرد علمی – تحصیلی کارِ بسیار دشوار است؛ اما وجود ظرفیت تخصصی و ویژه‌گی های منحصر به فرد که در مجمع علمی دنیا شامل چند دانشگاه وجود دارد این امر خطیر را سهولت می‌بخشد.

تلویزیون پیشگام در میان خانواده‌ایِ رسانه‌یی افغانستان، رسانه‌ٔای است که با در اختیار داشتن دانشمندان، پژوهش‌گران، استادان و همکاران ملی و بین المللی و با تشکیل گروه های کاری بین المللی و متعهد نقش متفاوتی را بر عهده دارد که اینک با عملی شدن برنامهِ " دنیا در خانه‌ٔی شما" اسباب زمینه رشد و توسعهِ کشور عزیز مان را در سطح ملی٬ مِنطقه و فراتر از آن خواهد شد فراهم خواهد نمود.

تلویزیون پیشگام باحضور تاثیر گذار، متفاوت و مردمی در راستای اعتلای فرهنگ ناب و علم‌ محور جامعه گام بر می‌دارد، اما پرسش بنیادی این‌ جاست که با وجود این همه رسانه‌های تصویری در افغانستان که به‌ عنوان‌های گوناگون شکل گرفته اند، تلویزیونی با این رویکرد چه جایگاهی را ازآن خود خواهد کرد؟

همان‌ گونه که می‌ دانیم رسانه‌های تصویری با همه‌ٔای دست آوردها و برتری‌ های که در چندین سال اخیر نسبت به یک‌ دیگر داشته اند، هر کدام به اندازهِ سهم خود موثریت یا عدم  آن‌ را بر بیننده‌های شان بر جا گذاشته اند. بدیهی‌ است که تلویزیون پیشگام به‌ عنوان یک رسانه‌ٔی نو ظهور با محوریت علمی و با رویکرد دانشورانه به نشرات خویش آغاز و  بالاتر از سهم خود، گام‌های بلندی را در جهت پویایی و رشد جامعه، به خصوص رشد نسل جوان و با انگیزه‌ٔای افغانستان کشور در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی٬ بر خواهد داشت.

این عملکرد  می‌تواند در شرایط کنونی از نقطۀ نظر امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرات فوق العاده در امر گسترش دانش در سراسر قلمرو افغانستان باشد.

bottom of page