top of page
tradition-60791_1920.jpg

برنامه های سواد آموزی " الفبا"

"Alphabet" literacy programs

برنامه های سواد آموزی " الفبا":

جنگ های نا موزون و ناخواسته، وطن عزیزمان را در خطر ضربات مهلک ناشی از آن قرار داده است. اجتماع، فرهنک، اقتصاد، سیاست و ارزشهای مانرا تحت فشار قرار داده، راه های توسعه را محدود،  معارف و تحصیلات عالی را سخت ضربه زده است که این ضربات ناشی از این هیولای ویرانگر، شماری از هموطنان عزیزما که ازنعمت سواد بازمانده اند، حالا سیر تکاملی فرارسیده و فرصتهای بدست آمده را هدف قرارداده تا این کمبودی خویش را تکمیل نماییم.

پیشگام با پهن کردن صفره‌ای بنام الفبا، شما عزیزان علاقه‌مند را درهر سن وسالی که قراردارید دعوت نموده تا در خانه های تان، آنچه آرزو داشتید، دست یافته  به دنیای آموزش سواد به طور سهل و رایگان دست یابید. 


 از این صفر‌ه‌ای پر مهر،  آموختن و نوشتن را فراگیرید تا سواد شما زمینه‌ای تشکیل یک خانواده بیدار را فراهم نماید.
 

bottom of page