top of page
13055218_489228631264066_105860434351454

برنامه دنیا در خانه شما

DUNYA at Your Home Program 

:برنامه دنیا درخانه های شما

این برنامه پس از تحقیقات ژرف و همه جانبه توسط یک تیم متخصص به رهبری دکتور جاوید سنگدل پروفیسور رهبریت و یک تن از دانشمندان جوان کشورعزیز مان افغانستان در میان گذاشته شد، تا از مزایای آن نه تنها فرزندان افغانستان، بل؛ تمام جوامع بشری از آن استفاده نمایند.


در همایشی که به این منظور در شهر ژینو راه اندازی شده بود، وزرا، نماینده‌گان مختلف کشورهای جهان، سفرا، نماینده‌ِ اتحادیه‌ٔ اروپا، سفیر افغانستان در سویس، استادان، دانشمندان و دانشجویان شرکت کرده بودند، سخنرانانِ این همایش نتایج تحقیق را پیرامون راه‌اندازی "برنامه‌ دنیا در خانه‌ٔ شما" در جهت توزیع و گسترش دانش استقبال کرده و آن را فوق العاده حایز اهمیت خواندند و ضمن ابراز همکاری، از دکتور سنگدل تقاضا نمودند تا در جهت تطبیق این برنامه در افغانستان و کشورهای همسان به افغانستان بذل مساعی را به‌ خرچ دهد.


اشتراک کننده گان این همایش اضافه نمودند که با تطبیق این برنامهِ بزرگ ملی، روند فراگیری علم و دانش در سراسر افغانستان سرعت یافته و به توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن کشور کمک خواهد نمود.


نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد که سیستم تدریس از راه دور برای کشور های در حال توسعه از یک زاویۀ متفاوت تحلیل و ارزیابی باید شود، در این تحقیق پژوهشگران تمرکز نهایی خویش را بالای سیستم تحصیلات عالی از راه دور که میتواند مطابق به شرایط این کشورها کارایی داشته باشد، از جمله مشکل کمبود انرژی برق، انترنت، تکنالوژی معلوماتی و مشکلات اقتصادی و امنیتی در نظر گرفته شده و چهار گزینه را شناسایی کرده است.
1) پخش از طریق تلویزیون در سراسر کشور و جهان به‌ طور رایگان
2) پخش از طریق رادیو در سراسر کشور به‌ طور رایگان
3) از طریق تبلیت " آی‌ پد" "سنگدل دیزاین" به متقاضیان دانش و تحصیلات در بدل یک مقدار پول عرضه خواهد شد، لازم به یادآوریست که استفاده کننده‌گان این تبلیت در صورت نبود انرژی برق می توانند از انرژی افتاب استفاده کرده و نیازی به اینترنت نخواهند داشت.

4) آموزش از راه دور Online

 
:این برنامه شامل موارد آموزشی و تحصیلی ذیل میباشد

:اداره و مدیریت
 :دیپارتمنت های چون 
اداره وتجارت
امور مالی و بانکی
مدیریت منابع بشری
مدیریت بازار یابی
مدیریت و رهبریت
:حقوق

 :دیپارتمنت های چون
علوم سیاسی
روابط بین المللی
قضا و سارنوالی
:کمپیوتر ساینس در دیپارتمنت های
بر نامه نویسی
سافت ویر
هارد ویر
بخش لسان انگلیسی 

bottom of page