top of page

تماس با ما:

 


خواهران، برادران و هموطنان عزیز!
کارهای بزرگ و ارزشمند هر ازگاهی از اشتباهاتِ کوچک به ‌دور نبوده و بدون تردید در جایی که ‌کار است، اشتباه هم است. انسان عاقل کسی‌ست که از اشتباه دیروز خود بیاموزد و امروز آن ‌را تکرار ننماید، ما ممنون و مشکور خواهیم بود تا شما سروران دانشمند، ما را در این برنامهِ ملی همکاری و حمایت نمایید.
هرگاه در کار ما کمی و کاستی را ملاحظه می‌فرمایید به نشانی ایمیل آدرس ما٬ پیشنهادات، انتقادات و نظریات سالم و سازنده خویش‌را

با ما شریک سازید.


 ایمیل آدرس: Info@peshgam.tv 
شماره تماس: 93770096554+

آدرس دفتر: کوچه گل فروشی-شهرنو- کابل -افغانستان
 

اطلاعات خود را پر کنید

Thanks for submitting!

bottom of page