top of page
Peshgam Photo .jpg

درباره ما

About US

:درباره مــــــــــــــــا

  • یاس را باید شکست

امروز جهان به اثر ویروس کشنده ای covid 19 یک کالبد بدون روح صفحه ای دیگری را رقم می زند، چند ملیارد انسان قرنطینه، این واقعاً یاس بزرگ بوده و به ذهن بسیاری لاینحل می باشد.

بلی: خوشبختانه ما با شعار اینکه فاجعه را دفع می کنیم و یاس را میشکنیم عملاً در طرز دقیق خدمات تحصیلی بهتر وارزشمند در کشور  دست بکار شده ایم.

جوانان عزیز! شائقین علوم معاصر، هموطنان مهربان، دقیق با توقف تحصیلات عالی و تعلیمات در محور مشکلات غرق شده ایم، که این توقف روند پیش رفت دانش را به مثل یک معجزه مبدل نموده است، و حضوریافتن در صحنه های تکاپوه و ارزش فراگیری علوم در رشته های مختلف با مسدود شدن درب دانشگاه ها یا پوهنتون ها بخاطر زدودن خطر مرگ و جلوگیری از شیوع این پدیده جهانگیر، واقعا دلهره و اضطراب ببار آورده که چاره ای باید سنجید.

خوشبختانه، امروز در سخت ترین شرایط هئیت رهبری پوهنتون دنیا روند این دلهره گی را با تمام اشتیاق و درایت علمی که با هم دستی و همنظری پر بها ترین پرو فیسوران جهان از کشورهای مختلف دست به دست هم داده و تحت رهبری محترم پرو فیسور جاوید سنگدل، ارمغان تازه ای را در رکن پیشرفت و ارزشمندی تحصیلی بدون خطر، حضور در خانه های شما را از طریق تلویزیون علمی و تحصیلی پیشگام که همانا ایجاد این شبکه مختص برای ارزشهای علمی بخصوص تحصیلات و تعلیمات است، سنجیده شده و بنا نهاده اند، که اینک برای شما عزیزان فراهم میگردد.

محتویات این ارزش مندی فقط مختص برای مردم عزیز افغانستان که در شهر ها، نواحی، ولسوالی ها ولایات، وتمامی قریه و قصبات که توان تحصیلات را از دست داده اند، در میگشاید.

و دریچه تعلیمی وعلمی این معنویت پربها را در خانه های تان با انتخاب چینل تلویزیون پیشگام از آن خویش ساخته و استفاده خدمات علمی آن شده وارزش های بس پر معنی را از آن خویش سازید.

  • تلویزیون پیشگام، با همکاری پر بهای پوهنتون دنیا که این پوهنتون از همکاری های ارزشمند علمی اساتید و پروفیسوران جهانی به شمول افغانستان از پنج قاره جهان نمایندگی میکنند، اخصاً کشورهای امریکایی، اروپایی، افریقایی، آسترلیایی، کانادایی در رشته های

اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین المللی و کامپیوترساینس، که شامل دیپارتمنت های مختص به آنها بوده و میباشد، در مقاطع لیسانس و ماستری تدریس می کنند.

بخش های مربوطه با شیوه های پیش رفته دنیا برای هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و در سطح بین المللی با در نظر داشت انکشاف برنامه های علمی و قوانین وزارت محترم تحصیلات عالی کشور زمینه تحصیل و رشد ظرفیت های علمی منابع انسانی کشور را فراهم می سازند.

بایدخاطر نشان ساخت که اهداف کلی این روند خدمت گذاری علمی و تعلیمی ، کدام سند تحصیلی را ارائیه نکرده فقط مختص انکشاف علم و بلند  بردن سطح دانش در سرار جهان برای علاقمندان و بخصوص محصلان عزیزمی باشد.

سنگدل دیزانین

سنگدل دیزاین میتواند تحول بزرگ را از طریق فضای مجازی برای فراگیری علم و دانش در سطح ملی و بین المللی ایجاد نماید.  این تکنولوژی عبارت از تبلیت هوشمندی‌ست که با داشتن انترنیت، بدون انترنیت، با برق و یا انرژی سولری قابل استفاده برای علاقه‌مندان علم و دانش بوده که با بسته های معلوماتی متنوع از قبیل ویدیو، آدیو، پاورپاینت، جزوه درسی، کتب و مقاله‌های علمی قابل استفاده میباشد. این تبلیت های هوشمند در تمام ولایت‌ها به شمول روستا های دور دست، قابل دسترس بوده وهم‌چنان نظربه خواست متقاضیان دانش بادرنظرداشت انتخاب زبان های آموزشی ( دری، پشتو، انگلیسی وفرانسوی)  عرضه می‌گردد. 

bottom of page