top of page
Peshgam Photo .jpg

در بارۀ تلویزیون پیشگام

About peshgam tv

:دربارۀ تلویزیون پیشگام

تلویزیون پیشگام، با همکاری پر بهای پوهنتون دنیا که این پوهنتون از همکاری های ارزشمند علمی استادان و پرو فیسوران جهانی به‌ شمول افغانستان از پنج قاره‌ی جهان نماینده‌گی می‌کنند، به‌ویژه کشورهای امریکایی، اروپایی، افریقایی، آسترالیایی، کانادایی در رشته های:

اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین المللی و کامپیوترساینس، که شامل دیپارتمنت های مختص به آن‌ها بوده و می‌باشد، در مقاطع لیسانس و ماستری برنامه های آموزشی خویش را پیشکش می نماید.

بخش‌های مربوطه با شیوه‌های پیشرفتهِ دنیا برای هموطنان عزیز ما در سراسر افغانستان و در سطح بین المللی با در نظر داشت توسعه‌ی برنامه‌های علمی و قوانین و مقررات وزارت محترم تحصیلات عالی کشور زمینه تحصیل و رشد ظرفیت‌ های علمی منابع انسانی کشور، را فراهم می‌ سازند.

باید خاطر نشان ساخت، که اهداف کلی این روند، خدمت گذاری علمی و تعلیمی از طریق تلویزیون پیشگام به طور رایگان می‌باشد.

لازم به یاد آوریست که از این آموزش و خدمات تلویزیون، کدام سند تحصیلی به دانش‌ آموزان ارایه نشده و تنها به هدف بلند بردن ظرفیت آموزشی دانشجویان و متقاضیان دانش ارایه می‌ گردد.

bottom of page